Information om underhållsarbete i telenätet

Arbetet kan innebära tillfälligt stopp i teletrafiken mellan kl 00.15 och 02.15. Sammanlagt berörs ca 9000 kunders fasta telefoni på Gotland, samt mobiltrafik på Gotska Sandön.Underhållsarbete görs kontinuerligt för att säkerställa och öka kapaciteten i nätet.

Tidpunkten för arbetet är vald med omtanke om våra kunder då teletrafiken är låg vid den tiden på dygnet.Telia har informerat SOS larmcentral som ansvarar för 112. SOS larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.