Stor andel av alla tjänsteresor genomförs i onödan

Enligt Statistiska centralbyrån görs runt 1,1 miljoner tjänsteresor varje år. Hälften av personerna i Telias undersökning uppger att flera tjänsteresor – i vissa fall fler än hälften – genomfördes i onödan.– Det är enorma mängder koldioxid som släpps ut när vi reser i tjänsten. Många företag saknar policy för när man ska mötas fysiskt eller ta det via nätet. Vår undersökning visar att många åker på tjänsteresa trots att de lika gärna hade klarat av mötet via telefon eller internet, säger Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.En femtedel av företagen med fler än 500 anställda har utformat riktlinjer för när möten bör genomföras via telefon eller internet. Samtidigt framgår det i Telias undersökning att anställda på dessa företag åker på flest ”onödiga” tjänsteresor. Hela två tredjedelar av anställda på företag med fler än 500 anställda uppger att de åker på onödiga tjänsteresor flera gånger om året.– På TeliaSonera i Sverige halverade vi vårt koldioxidutsläpp mellan 2001 och 2006. Bland annat minskade vi antalet tjänsteresor med 30 procent, vilket förutom minskade utsläpp givetvis har lett till minskade resekostnader. Vårt eget resultat visar att det inte bara är miljön som tjänar på att vi reser mindre, säger Erik Hallberg.I Telias undersökning har 1710 personer på företag runt om i landet svarat på frågor om tjänsteresor. Företagen varierar i storlek från färre än 10 anställda upp till fler än 500 anställda. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Undersökningen genomfördes 16-24 maj.