Telia lanserar triple play-paket med ip-telefoni

– Vi vet att det finns kunder som efterfrågar ip-telefoni, därför vill vi erbjuda den möjligheten. Redan i dag är Telia, efter satsningen på digital-tv, Sveriges största leverantör av triple play med kretskoppad telefoni. Nu breddar vi med en helt ip-baserad lösning, säger Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.Även om efterfrågan på ip-telefoni ökar, så tror Telia inte på någon rusning till den nya tekniken. Möjligheten att kunna utnyttja bredbandet maximalt lockar visserligen och lägre pris är den främsta orsaken till att kunderna kan tänka sig att överge den kretskopplade telefonin. Men många är också tveksamma på grund av de nackdelar som ip-telefonin trots allt har vid till exempel strömavbrott och nödsamtal.– Vi kommer att erbjuda både kretskopplad telefoni och ip-telefoni under överskådlig tid. Det råder dock ingen tvekan om att det är ip-telefoni som gäller i framtiden och vår kurs mot allt fler ip-baserade tjänster är klart utstakad, säger Erik Hallberg.Tekniska begräsningar gör att Telia inledningsvis kan erbjuda cirka 2,4 miljoner hushåll triple play med bredband, digital-tv och ip-telefoni. Utbyggnad sker dock kontinuerligt över hela landet. Till att börja med är det bredbandskunder som har bredband via telejacket (ADSL) som omfattas. På sikt räknar Telia med att också erbjuda de kunder som är anslutna med fiber-LAN samma typ av tjänst.Inledningsvis kommer det att finnas tre triple play-paket:

Ip-telefoni, digital-tv och bredband upp till 2 Mbit/s

349 kr/månSom ovan med bredband upp till 8 Mbit/s

369 kr/månSom ovan med bredband upp till 24 Mbit/s

419 kr/månDigital-tv med Kanalpaket Multi är fritt i 12 månader under kampanjperioden (ordpris 129kr per mån)

I ovanstående priser ingår alltid Kanalpaket Start med 8 kanaler.

För detaljerad info om pris och kampanjerbjudande se www.telia.seYtterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30