TeliaSonera-ägda Cygate slutför förvärvet av Dimension Data Sverige

Cygate, som ägs av TeliaSonera, har slutfört förvärvet av aktierna i Dimension Data Sverige, dotterbolag till den globala systemintegratören Dimension Data Holdings plc. Affären har godkänts av Konkurrensverket.

I och med Konkurrensverkets godkännande förvärvar Cygate ett företag med 74 anställda fördelade på två kontor i Stockholm och Malmö och med en total omsättning på 182 MSEK under 2006. Integrationen av Dimension Data Sverige ska vara klar den 1 oktober 2007.Under de senaste åren har Cygate förvärvat flera bolag, däribland Måldata och Bravida Communications och sedan januari 2007 ingår Cygate i TeliaSonera.

Om Cygate

Cygate ägs av TeliaSonera och är en ledande nordisk leverantör av tjänster, produkter och lösningar inom säker IT-infrastruktur. Cygate-koncernen har ca 240 anställda och finns representerad i Sverige och Finland. Vi designar, installerar och underhåller nätverkslösningar baserade på IP-teknologi, som kombinerar våra egna lösningar med produkter från våra partners. Cygate tillhandahåller också lösningar för administration och övervakning av system och nätverk. Vår utbildningsverksamhet säkerställer att kundens IT-investeringar får ett optimalt utnyttjande. För mer information, se: http://www.cygate.seOm Dimension Data

Didata Dimension Data är en ledande global specialist på IT tjänster och nätverksintegration. Våra främsta affärsområden är IP-telefoni, säkerhet, bredband, samt drift och övervakning. Vi hjälper våra kunder planera, utveckla och underhålla sina IT-system. Didata Dimension Datas unika kunskap inom integration av applikationer i nätverk skapar förutsättningar att leverera optimala och kundanpassade nätverkslösningar. I Sverige är företaget Gold Partner till Cisco.