TeliaSonera kommer att utse ny VD

Vid en utvärdering av TeliaSoneras framtida strategiska vägval konstaterar styrelsen att företaget nu går in i en ny fas och därmed behöver ett nytt ledarskap. För att ytterligare stärka den kommersiella drivkraften behöver TeliaSonera ett starkt och motiverande ledarskap fokuserat på tillväxt, omstrukturering och värdeökning.Den nuvarande VD:n och koncernchefen Anders Igel kommer att lämna sin tjänst den 31 juli. Vice koncernchefen och finansdirektören Kim Ignatius tar då över som tillförordnad koncernchef och VD. Styrelsen har startat en rekryteringsprocess efter en ny VD och koncernchef.Anders Igel började som VD och koncernchef i TeliaSonera 2002 i samband med samgåendet mellan Telia AB och Sonera Oy.- Anders Igel har bidragit till den framgångsrika sammanslagningen av de två organisationerna och också till TeliaSoneras mycket starka finansiella utveckling under senare år, kommenterar TeliaSoneras styrelseordförande Tom von Weymarn.TeliaSonera, liksom telekomindustrin som helhet, står inför betydande möjligheter och utmaningar framöver. Tillväxt måste stå i fokus liksom en kontinuerlig omstrukturering som en följd av till exempel övergången från traditionella fasta till mobila och Internet-baserade tjänster. För TeliaSoneras del är värdeökning relaterad till bolagets position i Eurasien, inklusive Ryssland och Turkiet, av stor vikt.

Inbjudan till telefonkonferensStyrelseordföranden Tom von Weymarn, vice koncernchefen och finansdirektören Kim Ignatius, kommunikationsdirektören Ewa Lagerqvist och chefen för investor relations Martti Yrjö-Koskinen håller en telefonkonferens idag kl 8.30 (CET). Telefonkonferensen kommer att hållas på engelska. Ring in på nummer +44(0)2071620025, använd TeliaSonera som referens. För att lyssna på konferenssamtalet i efterhand ring +44(0)2070314064, kod 754817 (giltigt till den 17 juni).