TeliaSoneras intressebolag Telefos AB säljer sitt innehav i Eltel Networks

Telefos AB, där TeliaSonera AB äger 25,6 procent, har tecknat ett avtal med 3i om att sälja sin ägarandel i Eltel Networks. Parterna har kommit överens om att köpeskillingen är konfidentiell och förvärvet förutsätter godkännande av Konkurrensverket. Effekten på TeliaSoneras resultat förväntas bli positivt och bokföras under det andra eller tredje kvartalet.

Telefos AB, där TeliaSonera AB äger 25,6 procent, har tecknat ett avtal med 3i om att sälja sin ägarandel i Eltel Networks. Parterna har kommit överens om att köpeskillingen är konfidentiell och förvärvet förutsätter godkännande av Konkurrensverket. Effekten på TeliaSoneras resultat förväntas bli positivt och bokföras under det andra eller tredje kvartalet.

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30