Information om underhållsarbete i telenätet

Arbetet innebär tillfälliga stopp i teletrafiken någon gång mellan kl 00.30 och 06.00. Sammanlagt berörs ca 250 kunders fasta telefoni i Lund och Hörby samt viss mobiltrafik (GSM och NMT) i delar av Jönköping, Kronoberg, Skåne, Kalmar och Blekinge län.Underhållsarbete görs kontinuerligt för att säkerställa och öka kapaciteten i nätet.

Tidpunkten för arbetet är vald med omtanke om våra kunder då teletrafiken är låg vid den tiden på dygnet.Telia har informerat SOS larmcentral som ansvarar för 112. SOS larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.