Kraftig ökning av tjänsteresor det kommande året

– Det är förvånande att inte fler företag tar större ansvar och arbetar aktivt för att minska resandet. Under de senaste sex åren har vi på Telia minskat antalet tjänsteresor med 30 procent, vilket, utöver nöjdare medarbetare och en kostnadsbesparing på 70 miljoner, gynnar miljön, säger Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Lite överraskande visar Telias undersökning att endast en av 20 kvinnor som kommer att minska sitt resande gör det av miljöhänsyn. För männen är miljön ett starkare skäl för att avstå från tjänsteresan. Drygt en femtedel av alla män som kommer att minska sitt resande anger miljöpåverkan som ett starkt skäl.Var tredje tillfrågad i undersökningen anser att insparad tid är en viktig anledning till att minska resandet. Minskade kostnader och viljan att testa alternativa sätt att genomföra möten, är ytterligare två starka skäl till att dra ner på resandet.– Företag måste bli bättre på att avgöra när det verkligen är nödvändigt med en affärsresa och när den lika gärna kan hanteras med tekniska lösningar. Det finns pengar att spara för företagen och tid som kan utnyttjas mer effektivt för de anställda, säger Erik Hallberg.I Telias undersökning har 1710 personer på företag runt om i landet svarat på frågor om tjänsteresor. Företagen varierar i storlek från färre än 10 anställda upp till fler än 500 anställda. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Undersökningen genomfördes 16-24 maj.