Lars Nyberg ny VD och koncernchef för TeliaSonera

TeliaSoneras styrelse har utsett Lars Nyberg till ny VD och koncernchef förTeliaSonera AB. Han tillträder sin tjänst den 3 september, 2007.

Lars Nyberg har gjort en lång och framgångsrik karriär både internationellt och i Sverige. Idag är han styrelseordförande i Micronic Laser Systems AB, IBS AB, DataCard Inc, och styrelseledamot i Autoliv Inc och Snap-On, Inc.Mellan 1995 och 2003 var Lars Nyberg styrelseordförande och VD för det USA-baserade IT-företaget NCR Corp. (NYSE:NCR). Han fortsatte som företagets styrelseordförande fram till 2005. Tidigare har Lars Nyberg innehaft ett antal ledande befattningar inom Philips och ingick i Philips Group Management Committe.– Lars Nyberg har ett strålande track record med en bred internationell erfarenhet och är den perfekte VD:n att leda TeliaSonera in i framtiden. Han är en inspirerande lagledare med ett starkt kommersiellt fokus, säger Tom von Weymarn, TeliaSoneras styrelseordförande.Lars Nyberg är född 1951 och är civilekonom från Stockholms universitet. Han bor i Stockholm, Sverige.