Många åker på tjänsteresa för att komma bort från kontoret

Medarbetare på företag med färre än 10 anställda åker oftare på tjänsteresa än de på större företag. Men en försvinnande liten del gör det för att de vill komma bort från kontoret.Mötets natur är enligt Telias undersökning oftast avgörande för när svensken väljer att åka på tjänsteresa. De som reser för att de ”vill komma bort från kontoret” står dock för att tiotusentals omotiverade tjänsteresor genomförs årligen.– Resor som genomförs bara för att enskilda medarbetare vill lämna sin arbetsplats sliter på miljön helt i onödan. Det är upp till arbetsgivaren att skapa en miljö där medarbetarna vill vara, säger Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.Antalet tjänsteresor ökar kontinuerligt och hela 30 procent av samtliga i undersökningen räknar med att de kommer att resa mer under det kommande året.– Eftersom tjänsteresandet verkar öka måste vi försöka arbeta bort de onödiga resorna. På Telia har vi lyckats minska antalet tjänsteresor med 30 procent eftersom vi medvetet använder modern teknik i stället för fysiska möten när det passar, säger Erik Hallberg.

I Telias undersökning har 1710 personer på företag runt om i landet svarat på frågor om tjänsteresor. Företagen varierar i storlek från färre än 10 anställda upp till fler än 500 anställda. Respondenterna arbetar på företag som är kunder till Telia. Undersökningen genomfördes 16-24 maj.