TeliaSonera har tecknat ett avtal för att utöka sin närvaro i Eurasien

De fyra GSM-operatörerna är:- Uzbek-American Joint Venture “Coscom” LLC (Coscom), den tredje största mobiloperatören i Uzbekistan. MCT har en andel om 99,97 procent i Coscom.- CJSC ”Indigo Tajikistan” (Indigo-Tajikistan) och CJSC Joint Venture “Somoncom” (Somoncom) har tillsammans den näst största mobilverksamheten i Tajikistan. MCT har en andel om 60,0 procent i Indigo-Tajikistan och en andel om 59,4 procent i Somoncom.- “Telecom Development Company Afghanistan Limited” (Roshan), den största mobiloperatören i Afghanistan. MCT har en ägarandel om 12,25 procent i Roshan.