TeliaSonera slutför köpet av MCT för 2,0 miljarder SEK

“Detta förvärv understryker TeliaSoneras strategi att vara den ledande Eurasiska mobiloperatören och ökar vårt engagemang och närvaro i regionen. Uzbekistan, Tajikistan och Afghanistan med en total folkmängd på cirka 67 miljoner, tillväxtekonomi och relativt låga mobilpenetrationsnivåer innebär en utmärkt tillväxtmöjlighet för TeliaSonera i Eurasien”, säger Tero Kivisaari, chef för affärsområde Eurasien.De fyra GSM-operatörerna är:- Uzbek-American Joint Venture “Coscom” LLC, den tredje största mobiloperatören i Uzbekistan, med 393 000 abonnemang och en marknadsandel om ungefär 11 procent per maj 2007. Coscoms nettoomsättning 2006 uppgick till 26 miljoner USD och EBITDA till 5,8 miljoner USD. MCT har en andel om 99,97 procent i Coscom. Mobilpenetrationen i Uzbekistan är ungefär 13 procent.- CJSC Indigo-Tajikistan och CJSC Joint Venture Somoncom, har tillsammans den näst största mobilverksamheten i Tajikistan, med 377 000 abonnemang och en marknadsandel om uppskattningsvis 27 procent per maj 2007. Företagens sammanlagda nettoomsättning 2006 uppgick till 27 miljoner USD och EBITDA till 13,7 miljoner USD. MCT har en andel om 60,0 procent i Indigo-Tajikistan och en andel om 59,4 procent i Somoncom. Mobilpenetrationen i Tajikistan är ungefär 20 procent.- Telecom Development Company Afghanistan Limited (Roshan), den största mobiloperatören i Afghanistan, med 1 300 000 abonnemang och ungefär 50 procents marknadsandel per maj 2007. Roshans nettoomsättning 2006 uppgick till 191 miljoner USD och EBITDA till 66,5 miljoner USD. MCT har en ägarandel om 12,25 procent i Roshan. Mobilpenetrationen i Afghanistan är ungefär 8 procent.TeliaSonera AB kommer att konsolidera verksamheterna i Uzbekistan och Tajikistan i samband med att affären är slutförd. Verksamheten i Afghanistan kommer att rapporteras som finansiell investering.TeliaSonera har redan verksamhet i regionen genom dotterbolaget Fintur Holdings med majoritetsägande i ledande mobiloperatörer i Kazakstan, Azerbajdzjan, Georgien och Moldavien.En presentation innehållande mer bakgrundsinformation om förvärvet, respektive verksamhet och land finns tillgänglig på TeliaSoneras hemsida www.teliasonera.se/ir.

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30