Enklare, billigare och bättre koll på priset för Telias kunder utomlands

EU har beslutat om en prisreglering av mobilsamtal som innebär att det sätts ett maxpris på vad mobiloperatörerna inom EU får ta betalt av sina kunder när de ringer och tar emot samtal i andra EU-länder. Regleringen gäller EU:s samtliga 27 länder. Telia har dessutom valt att låta Norge och Schweiz omfattas av de nya priserna.- Nu blir det ännu billigare att ringa för kunder som reser inom EU. Redan i februari gick Telia med i ett europeiskt samarbete som innebar lägre samtalspriser utomlands för Telias kunder, säger Håkan Dahlström, chef för Mobilitetstjänster i Sverige på TeliaSonera.För Telias kunder är det enkelt. De nya priserna gäller automatiskt från den 30 augusti 2007, utan att kunderna själva behöver göra något. De lägre priserna för att ringa ifrån andra EU-länder blir 5, 50 SEK/min (inkl moms), i TeliaSoneras egna nät blir priset 4,75 SEK/min (inkl moms). Det nya priset för att ta emot samtal blir endast 2,50 SEK/min (inkl moms). Kunder som ringer från utlandet debiteras ingen startavgift.- Med lägre priser inom EU, ännu lägre priser inom TeliaSoneras egna nät samt en förenklad prisstruktur hoppas vi att kunderna ska känna sig trygga att använda mobilen mer vid resor utomlands, säger Håkan Dahlström.Fakta

Telia har roamingavtal med totalt 391 operatörer i 187 länder. Det är mer än någon annan svensk operatör. Inom EU:s 27 länder har Telia roamingavtal med totalt 88 operatörer. EU:s prisreglering gäller endast samtal och omfattar inte priser för vare sig datatrafik, sms eller mms.