Information om underhållsarbete i telenätet

Arbetet innebär tillfälliga stopp i mobiltrafiken (GSM och NMT) någon gång mellan kl 00.01 och 02.30. Även viss fast telefoni berörs, totalt ca 1700 kunder under riktnummerområde 060.Underhållsarbete görs kontinuerligt för att säkerställa och öka kapaciteten i nätet.

Tidpunkten för arbetet är vald med omtanke om våra kunder då teletrafiken är låg vid den tiden på dygnet.Telia har informerat SOS larmcentral som ansvarar för 112. SOS larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.