TeliaSonera i förhandlingar om köp av LMT i Lettland

TeliaSonera AB har den 20 augusti 2007 tecknat en avsiktsförklaring med Republiken Lettland och ett uppköpskonsortium inom ledningen för Lattelecom om att öka TeliaSoneras ägarandel i Lettlands ledande mobiloperatör, Latvijas Mobilais Telefons SIA (LMT), från 60,27 till 100 procent. TeliaSonera förbinder sig samtidigt att sälja sitt 49-procentiga innehav i den lettiska fasttelefonioperatören SIA Lattelecom (Lattelecom).

Transaktionen skulle innebära att TeliaSonera köper Republiken Lettlands innehav om 28,0 procent och Lattelecoms 23,0 procent i LMT. Därmed skulle TeliaSonera öka sitt innehav till 100 procent. Samtidigt skulle TeliaSonera sälja sina 49,0 procent och Republiken Lettland sina 51,0 procent i Lattelecom till ett uppköpskonsortium inom ledningen för Lattelecom.Alla transaktioner gäller med förbehåll för villkor och bestämmelser i de slutliga avtalen mellan parterna.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30