Information om underhållsarbete i telenätet

Arbetet innebär tillfälliga stopp i teletrafiken någon gång mellan kl 00.01 och 04.00. Sammanlagt berörs ca 6300 kunders fasta telefoni i riktnummerområdena 0247, 0280, 0281 samt 0580. Även mobiltrafiken (GSM) i stora delar av Dalarna berörs.Underhållsarbete görs kontinuerligt för att säkerställa och öka kapaciteten i nätet.

Tidpunkten för arbetet är vald med omtanke om våra kunder då teletrafiken är låg vid den tiden på dygnet.Telia har informerat SOS larmcentral som ansvarar för 112. SOS larmcentral ansvarar för att kommunernas räddningsledare informeras.