Kriminalvården köper Managed Services av TeliaSonera

TeliaSonera har tecknat ett Managed Services-avtal med Kriminalvården, vilket innebär att TeliaSonera tar helhetsansvaret för verksamhetens kommunikationsinfrastruktur inklusive röst- och datatrafik. En ny växelplattform installeras för cirka 9 000 anknytningar, varav cirka 4 000 mobila. Kriminalvårdens datakommunikation läggs över på DataNet, TeliaSoneras företagsnät. Den 1 januari 2008 ska hela kommunikationslösningen vara klar och driftsatt.Mobilitet och säkerhet var nyckelfaktorer när Kriminalvården upphandlade kommunikationstjänster för sin verksamhet på 134 orter i landet.- Vi ser fram mot installationen av vår nya kommunikationsplattform. Den liknar ganska mycket vad vi tidigare arbetat med, men är uppgraderad på många områden såsom kapacitet, mobilitet, tillgänglighet och administrativ enkelhet. Vi tror också att TeliaSonera har kompetens och kapacitet att kunna leverera plattformen på ett för oss bra och uthålligt sätt, säger Kriminalvårdens IT chef Lars Johansson.Utöver traditionella kommunikationstjänster ska TeliaSonera serva Kriminalvården med mobilnätsanslutning till fotbojor som det idag finns cirka 700 stycken av. Kriminalvården har ett eget system där internerna kan ringa till sina anhöriga där det varje år passerar 35 miljoner samtalsminuter och som nu läggs över på TeliaSonera. Vidare ska TeliaSonera förbereda Kriminalvårdens nät för både videoövervakning och ett nytt utbildningsnät för intagna.- Kriminalvården, liksom alltfler företag och organisationer, väljer att köpa en helhetslösning för sitt kommunikationsbehov och slipper på det viset att investera i egen infrastruktur, säger Dan Strömberg, chef för Storföretag på affärsområdet Integrerade Företagslösningar på TeliaSonera. Fler och fler ser också över på vilket sätt de kan effektivisera verksamheten och öka produktiviteten genom smarta kommunikationslösningar.-----------------------------------------------------------------------