TeliaSonera först i Norden att erbjuda Ciscos TelePresence

TeliaSonera lanserar den nya generationens virtuella konferenstjänst för företagskunder, TeliaSonera TelePresence. Tjänsten hjälper företag att avsevärt minska sina resekostnader, bli mer tidseffektiva och reducera utsläppen av koldioxid.

- TeliaSonera TelePresence ger företag möjlighet till effektivt globalt arbete på helt nytt sätt, säger Juho Lipsanen, chef för TeliaSoneras affärsområde Integrerade Företagstjänster.TeliaSonera är först med att introducera tjänsten på den nordiska och baltiska marknaden som en nyckelfärdig helhetslösning. Tjänsten möjliggör möten där deltagarna upplever att de sitter i samma mötesutrymme även när de i själva verket befinner sig i olika tidszoner. Tjänsten är mycket enkel att använda. Mötestiden bokas via en elektronisk kalender och tjänsten startas med en enda knapptryckning.– Tjänsten minskar resandet, vilket sparar medarbetarnas tid, gör livet enklare för dem och ökar deras produktivitet. TeliaSonera TelePresence hjälper dessutom företagskunder att minska koldioxidutsläpp, säger Juho Lipsanen.TeliaSonera har introducerat tjänsten i de egna kontorslokalerna i Farsta och Helsingfors. Målet är att därigenom minska flygresandet mellan Stockholm och Helsingfors med 10–20 procent per år, vilket skulle minska koldioxidutsläppen med mellan 200 000 och 400 000 kg. Återbetalningstiden för investeringen blir då kortare än ett år.Den tekniska plattformen bakom tjänsten kommer från Cisco. TeliaSonera erbjuder tjänsten som en helhetslösning för företagskunder i Norden och Baltikum och ansvarar för integreringen av tjänsten tillsammans med Cygate, TeliaSoneras systemintegratör.