TeliaSonera köper DataInfo

TeliaSonera AB ökar sin ägarandel i DataInfo Oy till 100 procent från 43,7 procent. Med hjälp av DataInfos distributionskanal i Finland kan TeliaSonera erbjuda små och medelstora företagskunder färdiga funktionslösningar inom IT- och kommunikation. Enligt överenskommelse mellan parterna uppges inte köpeskillingen.

Enligt det avtal som tecknats i dag ökar TeliaSonera Finland Oyj sin ägarandel i DataInfo Oy till 100 procent från 43,7 procent genom förvärv av de återstående aktierna i bolaget.TeliaSonera satsar starkare än förut på små och medelstora företagskunder. Tack vare DataInfo kan TeliaSonera erbjuda dem nya sätt att skaffa IT- och kommunikationslösningar som enkla och lättanvända tjänster.- Företagens efterfrågan på tjänstebaserade funktionslösningar som är enkla att använda och köpa ökar och vi ser betydande tillväxtmöjligheter på vår hemmamarknad för denna så kallade software as a service- eller SaaS-verksamhet, säger Juho Lipsanen, chef för TeliaSoneras affärsområde Integrerade Företagstjänster. Den nationella och lokala kompetensen inom DataInfo-kedjan är en styrka som vi vill stödja och utnyttja i högre grad.För DataInfo-kedjan innebär det fördjupade samarbetet med TeliaSonera ökade resurser och möjligheter att såväl nå nya kunder som betjäna nuvarande kunder på ett mer heltäckande sätt.- Som en del av TeliaSonera blir DataInfo Solutions-kedjan Finlands ledande nationella leverantör av helhetslösningar inom IT och kommunikation till små och medelstora företag. Vårt mål är att hjälpa företag att effektivisera sin verksamhet och förbättra sin produktivitet med tjänstebaserade lösningar, säger Jorma Maaninka, styrelseordförande i DataInfo Oy och chef för TeliaSoneras SME-verksamhet i Finland.Datainfo Oy

DataInfo Oy är en finländsk tjänsteleverantör grundad 1989. Företaget är specialiserat på genomförande av informations-, kommunikations- och kontorslösningar och dess primära målgrupp är små och medelstora företags- och organisationskunder. DataInfo Oy hör till DataInfo Solutions-kedjan. Verksamheten omfattar såväl DataInfo Oys egen affärsverksamhet på fem huvudorter som den Datainfo Solutions-verksamhet som självständiga företagare bedriver som kedjemedlemmar i DataInfo Oy. Kedjan har 29 butiker och enheter på olika håll i Finland. Kedjans omsättning uppgår till mer än 120 miljoner euro och företagen i kedjan sysselsätter mer än 300 experter i branschen.