TeliaSonera skapar unikt traineeprogram för unga talanger

Nu startar jakten på TeliaSoneras framtida chefer. I början av 2008 ska 30 utvalda talanger påbörja TeliaSonera International Trainee Programme. Mer än 2 000 studenter i Sverige, Norge, Danmark och Finland har besvarat en enkät för att TeliaSonera ska kunna basera programmet på studenternas önskemål.

TeliaSoneras traineeprogram har som mål att finna de främsta talangerna som ska vara med och bygga framtidens ledande telekomkoncern. Traineerna kommer att vara stationerade i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Polen och Litauen. Programmet är 18 månader långt och kombinerar teori med praktik. Tre månader är förlagda i ett annat land och de sex sista månaderna är en direkt förberedelse för en framtid inom koncernen.



– Vi vill hitta framtida ledare bland våra rekryteringar. Det är viktigt att få in fler unga medarbetare i företaget som lever nära en av våra viktigaste målgrupper, för att kunna utveckla produkter och tjänster utifrån kundernas behov. Vi tror att det är rätt väg att vända sig direkt till studenter för att sammanfoga företagets krav och önskemål med deras behov, säger Rune Nyberg, personaldirektör, Human Resources, TeliaSonera.



Av TeliaSoneras undersökning, som har genomförts i de nordiska länderna, framgår det att studenterna i första hand vill ha en handledare som man kan vända sig till med sina frågor samt att programmet kombinerar utbildning och praktik.



Så här rangordnar studenterna själva punkterna för ett bra traineeprogram:



1. Att ha någon att ställa frågor till

2. Kombination av teoretiska och praktiska moment

3. Uppskattning för insatser

4. Tydliga riktlinjer efter avslutat program/Höga krav från handledaren

5. Internationella karriärmöjligheter



– Det är intressant att se hur studenternas krav och förväntningar skiljer sig åt i de nordiska länderna. Vi försöker tillgodose kraven så långt som möjligt, men programmet kommer att se likadant ut i alla länderna, säger Rune Nyberg.



TeliaSonera International Trainee Programme söker i första hand nyutexaminerade personer eller personer med upp till två års arbetslivserfarenhet. Personerna ska ha en bakgrund som civilekonom, civilingenjör eller motsvarande.





Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30