Brister i övervakning förklaring bakom e-postproblem

Det var ett tekniskt fel i en central e-postserver i kombination med bristfällig övervakning av den back up-server som ska säkerhetskopiera lagrad e-post som ledde till problemen. Totalt berördes upp till 300 000 e-postkonton kopplade till den aktuella servern varvid många av Telias kunder förlorade inkommande e-post. Eftersom varje kund kan registrera fem e-postkonton per internetabonnemang bedömer Telia att mellan 75 000 och 100 000 kunder kan ha påverkats. Allt som allt har Telia cirka 1,8 miljoner internetkunder vars e-postkonton fördelas på företagets sex centrala e-postservar.– Jag vill be alla de kunder som på olika sätt påverkats av våra tekniska problem och vår oförmåga att sköta övervakningen om ursäkt. Jag vet att många har råkat ut för försenade e-postleveranser och till och med förlorade mail. Det är oacceptabelt och jag tar personligen ansvar för att vi lär av våra misstag inför framtiden för att det inte ska kunna hända igen. Det säger Erik Hallberg, chef för TeliaSoneras bredbandstjänster i Sverige.Normalt har Telia en mycket stark driftövervakning dygnet runt årets alla dagar på samtliga tjänster. En händelse som denna, där både server och reservkapacitet slås ut samtidigt, har inte inträffat tidigare och ska heller inte kunna inträffa. Därför ser nu Telia över alla rutiner med avseende på såväl bemanning som teknik för att denna händelse ska förbli unik.Genom e-post till samtliga berörda 300 000 e-postkonton ber Telia om ursäkt och informerar kunderna om orsakerna till problemen och om konsekvenserna. Med informationen följer också ett erbjudande om en värdecheck på 200 kronor som kan användas för att köpa tjänster, produkter eller till exempel telefonkort i Telias butiker.-----------------------------------------------------------------------