Inbjudan till TeliaSoneras press- och analytikerkonferens för bokslutskommunikén 2007, fredagen den 8 februari 2008

Dag: Fredagen den 8 februari, 2008

Tid: 10.00

Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Sturegatan 1, StockholmTeliaSoneras bokslutskommuniké för januari - december 2007 offentliggörs fredagen den 8 februari 2008 cirka 07.30.

TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Kim Ignatius presenterar bokslutskommunikén för 2007.Presslegitimation eller motsvarande erfordras för att delta.Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över Internet på http://www.teliasonera.se/irRing in, lyssna och ställ frågor via telefon

Du kan även ringa in, lyssna och ställa frågor i samband med frågestunden efter presentationen.Observera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen över både internet och telefon.Information om telefonkonferensen

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och registrera dig några minuter innan presskonferensen börjar:Telefonnummer: +44-(0)20 7162 00 25

Deltagare skall uppge: TeliaSoneraDu kan även lyssna på presskonferensen på vår webbsajt till och med den 15 februari:Telefonnummer: +44-(0)20 7031 40 64

Kod: 782629Se även separat inbjudan gällande telefonkonferens för analytiker kl. 14.00 samma dag.