Stor Telia-kartläggning: En tredjedel av alla i Kalmar vill ha e-post i mobilen

Den omfattande kartläggningen är en vidareutveckling av TeliaSoneras årliga Trendspaning. Telia har följt upp hur identifierade telekomtjänster från Trendspaningen verkligen används av svenska folket och har funnit en rad intressanta resultat.Bland dessa kan nämnas att hälften av svenskarna surfar med enbart trådlöst Internet i hemmet, medan nästan 7 av 10 använder både trådlöst och fast Internet. Det är också hela 25 procent som inte använder Internet i bostaden.E-post i mobilen är en tjänst som är på frammarsch. I Kalmar är det 32 procent som vill använda det medan siffran för Blekinge är 31 procent, för Jönköping 30 procent, för Östergötland 30 procent och för Kronoberg 27 procent. Att använda mobilen för att lyssna på radio är också populärt i dessa län. I Blekinge och Östergötland ligger siffran på 46 procent, i Kalmar på 40 procent och i Jönköping och Kronoberg på 39 procent. Däremot är intresset inte lika stort för att blogga och publicera eget material på nätet och 71 procent av kronobergarna, 70 procent i Jönköping, 66 procent i Kalmar, 63 procent i Östergötland och 62 procent i Blekinge kan inte tänka sig detta.Svenskarna är överlag nyfikna på möjligheterna som telekom erbjuder. 13 procent skickar mellan 1-3 sms per dag och hela 31 procent skickar 2-7 sms per månad. Fem procent skickar fler än tre sms per dag. Det är 95 procent som har tv, 58 procent som har digitalkamera, 41 procent som har MMS-telefon och det är redan 16 procent som tittar på tv via bredbandsnätet. Det understryks ytterligare av att hela 44 procent av alla svenskar vill använda Triple-Play, det vill säga köpa bredband, telefoni och digital-tv från en och samma leverantör.Förutom intressanta siffror och hjälp till svenska folket innehåller även Län och rike runt – svenskarnas telekomvanor 2007/2008 självupplevda historier från Teliapersonalens vardag. Historierna visar hur vanliga människor har fått hjälp att förenkla sin vardag med hjälp av telekom.– Vi har velat undersöka hur de 21 svenska länen använder olika telekomtjänster som till exempel trådlöst bredband, sms och digital-tv. Dessutom vill vi bjuda på inspirerande och till viss del underhållande historier från Teliapersonalens vardag samtidigt som vi hjälper våra kunder att förenkla sin vardag med hjälp av telekom. Därför går vi nu ut i en bred kampanj till alla Teliabutiker i landet för att erbjuda både nya och gamla kunder ett enkelt verktyg för hjälp till självhjälp, säger Karin Moberg, kommunikationsdirektör på TeliaSonera.För att säkerställa att det är lätt för svenskarna att använda verktygen har Telia tagit hjälp av användarspecialisten Jonas Lind från Handelshögskolan i Stockholm. Han har undersökt att tjänstebeskrivningarna i Län och rike runt – svenskarnas telekomvanor 2007/2008 är pedagogiska och tilltalar läsare över hela landet.-----------------------------------------------------------------------Ytterligare information till journalister samt ett utförligare statistikunderlag kan lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30