Stor Telia-kartläggning: Gävleborg toppar riksligan med att ladda hem tv-program

Den omfattande kartläggningen är en vidareutveckling av TeliaSoneras årliga Trendspaning. Telia har följt upp hur identifierade telekomtjänster från Trendspaningen verkligen används av svenska folket och har funnit en rad intressanta resultat.Bland dessa kan nämnas att hälften av svenskarna surfar med enbart trådlöst Internet i hemmet, medan nästan 7 av 10 använder både trådlöst och fast Internet. Det är också hela 25 procent som inte använder Internet i bostaden.På länsnivå är Gävleborg intresserade av webb- och digital-tv:s möjligheter. 47 procent vill ladda hem tv-program som sänds på tider som inte passar dem. Det går att jämföra med ett svalare intresse i de angränsande länen, där Jämtland ligger på 36 procent, Västernorrland på 33 procent och Dalarna på 32 procent. I Jämtland är det istället en fjärdedel av invånarna som gillar att läsa bloggar. De ämnen som generellt sett är mest intressanta för svenskarna att läsa om på en blogg är vardagsliv, som attraherar 36 procent, dagböcker 33 procent och politik/samhälle 28 procent.Svenskarna är överlag nyfikna på möjligheterna som telekom erbjuder. 13 procent skickar mellan 1-3 sms per dag och hela 31 procent skickar 2-7 sms per månad. Fem procent skickar fler än tre sms per dag. Det är också 95 procent som har tv, 58 procent som har digitalkamera, 41 procent som har MMS-telefon och det är redan 16 procent som tittar på tv via bredbandsnätet. Det understryks ytterligare av att hela 44 procent av alla svenskar vill använda Triple-Play, det vill säga köpa bredband, telefoni och digital-tv från en och samma leverantör.Förutom intressanta siffror och hjälp till svenska folket innehåller även Län och rike runt – svenskarnas telekomvanor 2007/2008 självupplevda historier från Teliapersonalens vardag. Historierna visar hur vanliga människor har fått hjälp att förenkla sin vardag med hjälp av telekom.– Vi har velat undersöka hur de 21 svenska länen använder olika telekomtjänster som till exempel trådlöst bredband, sms och digital-tv. Dessutom vill vi bjuda på inspirerande och till viss del underhållande historier från Teliapersonalens vardag samtidigt som vi hjälper våra kunder att förenkla sin vardag med hjälp av telekom. Därför går vi nu ut i en bred kampanj till alla Teliabutiker i landet för att erbjuda både nya och gamla kunder ett enkelt verktyg för hjälp till självhjälp, säger Karin Moberg, kommunikationsdirektör på TeliaSonera.För att säkerställa att det är lätt för svenskarna att använda verktygen har Telia tagit hjälp av användarspecialisten Jonas Lind från Handelshögskolan i Stockholm. Han har undersökt att tjänstebeskrivningarna i Län och rike runt – svenskarnas telekomvanor 2007/2008 är pedagogiska och tilltalar läsare över hela landet.

-----------------------------------------------------------------------