Stor Telia-kartläggning: Län och rike runt – Svenskarnas telekomvanor 2007/2008

Den omfattande kartläggningen är en vidareutveckling av TeliaSoneras årliga Trendspaning. Telia har följt upp hur identifierade telekomtjänster från Trendspaningen verkligen används av svenska folket och har funnit en rad intressanta resultat.Rapporten samt statistikunderlaget som dagens pressrelease grundar sig på skickas här över i form av bifogad pdf-fil.-----------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30