Stor Telia-kartläggning: Västerbotten och Norrbotten bloggar mest i hela Sverige

Den omfattande kartläggningen är en vidareutveckling av TeliaSoneras årliga Trendspaning. Telia har följt upp hur identifierade telekomtjänster från Trendspaningen verkligen används av svenska folket och har funnit en rad intressanta resultat.Bland dessa kan nämnas att hälften av svenskarna surfar med enbart trådlöst Internet i hemmet, medan nästan 7 av 10 använder både trådlöst och fast Internet. Det är också hela 25 procent som inte använder Internet i bostaden.Dock är det bara 40 procent av norrbottningarna och 33 procent av västerbottningarna som har trådlöst nätverk i hemmet. Däremot ligger både Norrbotten och Västerbotten över riksgenomsnittet när det handlar om intresse för trådlöst bredband i fritidshuset med 46 procent respektive 45 procent.Även bloggande är en företeelse där Västerbotten och Norrbotten ligger i framkant. 66 procent av västerbottningarna och 63 procent av norrbottningarna kan tänka sig att blogga och publicera eget material på nätet och det är 29 procent respektive 26 procent som gillar att läsa bloggar. Ämnen som generellt sett är mest intressanta för svenskarna att läsa om på bloggar är vardagsliv, vilket attraherar 36 procent av alla svenskar, dagböcker 33 procent och politik/samhälle 28 procent.Svenskarna är överlag nyfikna på möjligheterna som telekom erbjuder. 13 procent skickar mellan 1-3 sms per dag och hela 31 procent skickar 2-7 sms per månad. Fem procent skickar fler än tre sms per dag. Det är 95 procent som har tv, 58 procent som har digitalkamera, 41 procent som har MMS-telefon och det är redan 16 procent som tittar på tv via bredbandsnätet. Det understryks ytterligare av att hela 44 procent av alla svenskar vill använda Triple-Play, det vill säga köpa bredband, telefoni och digital-tv från en och samma leverantör.Län och rike runt – svenskarnas telekomvanor 2007/2008 innehåller även självupplevda historier från Teliapersonalens vardag. Historierna visar hur vanliga människor har fått hjälp att förenkla sin vardag med hjälp av telekom.– Vi har velat undersöka hur de 21 svenska länen använder olika telekomtjänster som till exempel trådlöst bredband, sms och digital-tv. Dessutom vill vi bjuda på inspirerande och till viss del underhållande historier från Teliapersonalens vardag samtidigt som vi hjälper våra kunder att förenkla sin vardag med hjälp av telekom. Därför går vi nu ut i en bred kampanj till alla Teliabutiker i landet för att erbjuda både nya och gamla kunder ett enkelt verktyg för hjälp till självhjälp, säger Karin Moberg, kommunikationsdirektör på TeliaSonera.För att säkerställa att det är lätt för svenskarna att använda verktygen har Telia tagit hjälp av användarspecialisten Jonas Lind från Handelshögskolan i Stockholm. Han har undersökt att tjänstebeskrivningarna i Län och rike runt – svenskarnas telekomvanor 2007/2008 är pedagogiska och tilltalar läsare över hela landet.

-----------------------------------------------------------------------Ytterligare information till journalister samt ett utförligare statistikunderlag kan lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30