Telia bygger supersnabbt bredband till GotlandsHem

Först ut att kopplas upp mot det nya nätet blir GotlandsHems fastigheter i centrala Visby och på orterna Fårösund, Burgsvik, Havdhem, Hemse, Klintehamn, Lärbro, Romakloster, Slite, Stånga och Tingstäde. Dessa orter beräknas vara klara redan under 2008. Inom två år skall GotlandsHems samtliga fastigheter vara anslutna.– Efterfrågan på snabba bredbandsuppkopplingar ökar i takt med att kunderna i allt större utsträckning själva vill bestämma när de skall titta på film, lyssna på musik, spela on-line spel eller konsumera annan underhållning via nätet, säger Ante Baric, försäljningschef på bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.– Vi är mycket nöjda och tycker det är fantastiskt att alla våra hyresgäster, oavsett om de bor i Visby, Fårösund eller Burgsvik snart kan utnyttja snabb uppkoppling, säger GotlandsHems vd Carl Eklund. Avtalet innebär också att vi får ett lägenhetsnät med bredbandscentral i alla våra lägenheter Utbyggnaden innebär ingen hyreshöjning, däremot får hyresgästerna självklart stå för kostnaden för de tjänster de väljer.Telia kommer att erbjuda bredband med uppkopplingshastigheter på upp till 100 Mb/sek till de fastigheter som får det nya bredbandsnätet. Men kommer också att erbjuda telefoni och digital-tv med möjlighet att hyra film direkt över bredbandsnätet.Merparten av de 5700 bostäderna och lokalerna kommer att anslutas med fiber till fastigheten, FTTB (Fiber to the building). Varje lokal eller bostad kommer sedan att anslutas via ett lokalt nätverk inom fastigheten. Ett antal kommer att direktanslutas och få fiber ända in i lägenheten så kallad FTTH (Fiber to the home). Det handlar då främst om vissa enfamiljshushåll, exempelvis rad- och kedjehus.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30