Håkan Dahlström ny chef för Bredbandstjänster

Håkan Dahlström har utsetts till chef för affärsområde Bredbandstjänster från och med första november 2008. Håkan Dahlström, som är 46 år, är sedan januari 2007 chef för Mobilitetstjänster i Sverige.

Håkan Dahlström började på Telia 1998 och har haft ett antal ledande befattningar i koncernen, bland annat som chef för Corporate Networks & Technology. Han har en civilingenjörsexamen från Linköpings Universitet, och en Master of Science in Digital Technology från Heriot Watt Universitetet i Skottland.- Håkan Dahlström har en gedigen teknisk bakgrund inom telekommunikation och är en stark ledare. Under de senaste ett och ett halvt åren har han gjort ett utmärkt jobb inom Mobilitetstjänster i Sverige och skaffat sig värdefull marknadserfarenhet. Jag välkomnar Håkan Dahlström som medlem i koncernledningen, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef.Håkan Dahlström efterträder Anders Bruse som tillträder en tjänst som Senior Vice President för TeliaSoneras Programme Office, en ny enhet med ansvar för att driva koncerngemensamma projekt. Anders Bruse kommer fortsatt att rapportera till Lars Nyberg, VD och koncernchef för TeliaSonera.

Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 oktober 2008 kl 07:45.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30