Telia förlänger avtal med Västra Götalandsregionen värt 135 miljoner kronor

- Vi är stolta över det förnyade förtroendet och ser fram emot att stötta Västra Götalandsregionen och dess invånare med högkvalitativa och moderna kommunikationstjänster, säger Kenneth Boström, Försäljningsdirektör Offentlig sektor, TeliaSonera i Sverige.Telia hanterar all datatrafik för regionen. Datatrafiken kommer att gå genom det högkvalitativa ip-nätet - Telia WAN. Exempel på datatrafik som regionen genererar är patientinformation och röntgenbilder. Vidare ansvarar Telia för den fasta och mobila teletrafiken. Västra Götalandsregionen har infört och kommer att införa flera mobila tjänster. Läkare och sjuksköterskor använder sig exempelvis alltmer av mobil kommunikation för att komma åt information när de är hemma hos en patient.Även Västtrafik arbetar mobilt. Trafikinformation och passagerarstatistik rapporteras via Telematikabonnemang, som möjliggör maskin- till- maskinkommunikation.Ramavtalet om datatrafik som Västra Götalandsregionen tecknat med Telia innebär att regionens kommuner kan avropa tjänsten Telia WAN, för säker och snabb datatrafik. Det gör att kommuner och Västra Götalandsregionen enkelt kan dela exempelvis patientinformation, men också att två eller flera kommuner kan samutnyttja datasystem.Fakta om Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen är Sveriges näst största arbetsgivare med cirka 50 000 anställda, varav cirka 90 procent arbetar inom sjukvården. Västra Götalandsregionen arbetar också för att främja tillväxt och en hållbar utveckling i Västra Götaland. Det görs i samarbete med bland annat företag, organisationer, kommuner, högskolor, universitet och statliga organ. Den geografiska ytan täcker 49 kommuner.