Telia förlänger avtal med Rikspolisstyrelsen

– Det är glädjande att Polisen nu förnyar sitt avtal med oss, vilket vittnar om starkt förtroende för oss och våra lösningar, säger Kenneth Boström, försäljningsdirektör Offentlig sektor, TeliaSonera.Telia får fortsatt förtroende för Polisens fast - och mobilkommunikation i ytterligare tre år. Avtalet omfattar cirka 16 000 mobila och 38 000 fasta telefonianslutningar för poliser runt om i landet. Förutom abonnemang och trafik så ingår även mobilintegration, mobilt bredband och tilläggsfunktioner såsom datakommunikation, sms och mms samt drift, service och administrationsverktyg.Telia kommer också att ansvara för Polisens kommunikationsplattform i ytterligare två år.Polisens kommunikationsplattform hanterar cirka 550 verksamhetsplatser för följande trafikslag; datakommunikation, telekommunikation, radiokommunikation, videokommunikation och larm. Telia ska också uppdatera ett antal accesser på 60 adresser så att nätet ska kunna hantera videokonferenser i större utsträckning.Avtalen är avrop från gällande Verva-avtal.-----------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30