Telias telemöten slår rekord under finanskrisen – Drömgränsen 100 000 telemötestimmar passerades i oktober

Den genomsnittliga tillväxttakten per månad under året för Telia telemöten har legat på 12-13 procent, jämfört med föregående år. Men i september, när finanskrisen blev allt mer uppenbar, ökade användningen av telemöten med 30 procent, jämfört med föregående år.

– Ökad miljömedvetenhet och kärvare tider bidrar naturligtvis till den starka utvecklingen, säger Sverker Hannervall, chef för Business Services, TeliaSonera. Samtidigt finns det stor potential i att ytterligare öka användandet bland våra kunder.Vart femte företag använder idag telemöten. På ett år har användningen ökat med 140 procent, från 9 till 22 procent. Videomöten är också på frammarsch och har ökat med nästan 200 procent på ett år, från 7 till 20 procent. (Källa: Telia Trendspaning 2008).För att ta tillvara det ökande intresset för virtuella möten breddar Telia nu erbjudandet av videokonferenstjänster tillsammans med Tandberg som är den ledande globala leverantören av produkter och tjänster för telepresence, HD-videokommunikation och mobil video.Kvaliteten på ljud och bild blir allt viktigare för att videomöten ska bli ett verkligt alternativ till det fysiska mötet. Telia erbjuder nu en komplett och nyckelfärdig lösning för videokommunikation i högupplöst kvalitet, HD, för både små och stora företag.Telia har själva ökat användningen av virtuella mötestjänster. Mellan 2001 och 2007 halverade Telia antalet tjänsteresor och minskade koldioxidutsläppen med 70 procent. Kostnadsbesparingarna genom virtuella möten som till exempel video- och telemöten uppgår till omkring 130 miljoner kronor årligen.– Med hjälp av videomöten och andra virtuella mötestjänster kan vi kommunicera med medarbetare och kunder på ett snabbt och smidigt sätt, samtidigt som vi minskar våra resekostnader och agerar klimatsmart, säger Sverker Hannervall. Förbättrad kvalitet och ökad enkelhet gör att man inte längre drar sig för att använda virtuella tjänster som en fullgod ersättare till fysiska resor.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30