Storleken har ingen betydelse - nu skryter de boende i Kronobergs län om tv:ns innehåll istället

När Telia undersökte saken närmare framkom att mer än varannan boende i Kronobergs län (59 procent) någon gång fått utstå andras tv-skryt. På åttiotalet var det den i kvarteret som kunde få in flest kanaler som vann, på 90-talet den som hade störst bildrör och i början av 2000-talet den som hade den plattaste tv:n.– I och med att de platta tv-apparaterna kom blev tv:n åter en statussymbol i hemmet. När de nu blivit var mans egendom blir det nästan skämmigt att ha en trofé-tv som bara hänger där och är snygg säger Joel Westin, ansvarig för tv och media på TeliaSonera i Sverige.Hela 23 procent skryter gärna med tv:n som en inredningsdetalj, men ”platthet” kommer först på andra plats av egenskaper som vi imponeras av om en bekant köper en ny tv. Att ha många kanaler imponerar bara på sex procent. Mest imponerande är bibliotek av tv-serier, program och långfilmer som man kan se när man vill. I dag har 12 procent tillgång till ett sådant bibliotek via sin digital-tv medan 51 procent äger en platt tv-apparat.– Antalet kanaler är ointressant för de allra flesta. Istället vill man ha möjligheten att kunna välja sina egna program, filmer och serier och när man ska se dem. Det är möjligt idag tack vare digital-tv via bredbandet, säger Joel Westin, ansvarig för tv & media på TeliaSonera i Sverige.

Egenskaper som imponerar om en bekant köper en ny tv:1. Om tv:n har ett bibliotek av tv-

serier, program och långfilmer som 30%

man kan se när man vill

2. Om det är en platt-tv 27%

3. Om tv:n kan visa HD (högupplöst 26%

bild)

4. Om tv:n har många tum 25%

5. Om man kan samla och se sina 16%

privata bilder i tv:n

6. Om man kan hyra film med tv: 9%

n dygnet runt

7. Om man kan se på hundratals 6%

kanaler på tv:n

8. Om tv:n har text-tv 6%

Om undersökningen

Totalt besvarades undersökningen av 2 477 svenskar, varav 106 bosatta i Kronobergs län, i åldrarna 14-80 år under perioden 23 oktober till 4 november 2008. Resultaten representerar den svenska befolkningen avseende kön, ålder och geografisk hemvist. Datainsamlingen gjordes i form av e-postenkät via databasen CPX som når totalt 240 000 svenskar.