TeliaSonera levererar högkapacitetsnät till Nordeas kontor och bankomater i Norden

TeliaSonera tecknar ett femårsavtal med Nordea om högkapacitetsnät för datakommunikation. Nätet binder samman Nordeas kontor i de nordiska länderna och samtliga bankomater, utom Finland.

TeliaSonera har tecknat ett avtal med Nordea, som omfattar leverans av datakommunikation till Nordeas kontor och bankomater i Norden. I huvudsak kommer fiberanslutningar att användas för åtkomst till nätet.Med DataNet som plattform, finns möjlighet att bygga på med ip-baserade kommunikationstjänster som exempelvis ip-telefoni, video och integrering av kommunikationstjänster i it-system – unified communication. Installationen av DataNet omfattar över 2 000 anslutningar och är den mest omfattande i Norden.Om TeliaSonera DataNet

TeliaSoneras företagsnät, DataNet, är ett virtuellt nätverk som bygger på en mpls-baserad ip vpn-lösning för hög säkerhet. DataNet är plattformsoberoende och skalbart. DataNet erbjuds i Danmark, Finland, Sverige och Norge och via TeliaSoneras strategiska partners har det en räckvidd till mer än 50 länder.