Cecilia Edström ny kommunikationsdirektör på TeliaSonera

Cecilia Edström har utsetts till ny kommunikationsdirektör i TeliaSonera. Hon efterträder Ewa Lagerqvist som lämnade företaget i oktober 2007.

Cecilia Edström är 42 år och kommer från Scania, där hon sedan 1995 haft flera seniora chefsbefattningar. Sedan 2004 har Cecilia Edström varit kommunikationsdirektör på Scania.I sin nya position som kommunikationsdirektör på TeliaSonera blir Cecilia Edström ansvarig för all kommunikation på TeliaSoneras samtliga marknader. Ansvaret omfattar Public Affairs, intern kommunikation, CSR, medierelationer och varumärkesstrategier.Cecilia Edström är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon är också styrelsemedlem i BE Group AB.- Cecilia Edström har gedigen erfarenhet av att leda kommunikationsarbetet i ett stort börsnoterat företag med internationell verksamhet och hennes kunskaper kommer därför att bli ett mycket värdefullt tillskott i koncernledningen, säger Lars Nyberg, VD och koncernchef för TeliaSonera.

-----------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30