Enklare och snabbare surf på ”vanliga” internet i mobilen

Svenskarna är ett uppkopplat folk och dagligen surfar varannan svensk i ungefär en timme eller mer*. För många är det viktigt att alltid kunna nå internet snabbt var de än befinner sig. Därför har TeliaSonera utvecklat SurfOpen-konceptet som består av en webbläsare som automatiskt anpassar vanliga webbsidor till mobilens skärmformat, en sökmotor samt en annonsyta.

[Filmklipp SurfOpen]
http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=681533&fn=wkr0009.wmv

– Med den nya surf-funktionen gör vi det enklare för våra kunder att nå sina favorittjänster och webbsidor på internet i mobiltelefonen. Nu kan de ladda ner internetsidor snabbare i mobilen, säger Håkan Dahlström, chef för mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.

Det blir inte bara enklare att surfa i mobilen. Det blir också snabbare eftersom det skickas mindre mängder data när man surfar med den nya surf-funktionen än vid vanlig internet-surf i mobilen. Alla inställningar, favoritlänkar med mera sparas i webbläsaren vilket gör att allting finns kvar när man byter mobiltelefon.

Alla Telias mobilkunder som använder Telias mobilportal SurfPort har från och med idag tillgång till den nya surf-funktionen med snabbare internet-surf, webbläsare och sökverktyg.

Telias kunder kommer fortsättningsvis att betala max 9 kronor per dag för att surfa i mobilen, eftersom surf via mobilportalen SurfPort inklusive den nya SurfOpen-funktionaliteten ingår i maxtaxan. Sedan 23 januari i år finns också tilläggstjänsten SurfPort Fastpris på 99 kr per månad för surf i mobilen. För kunder som förutom att surfa i mobilen även vill ha kostnadskontroll vid användandet av andra mobila datatjänster som exempelvis e-post, finns en tilläggstjänst med ett fastpris på 199 kr per månad för all datatrafik via 3G, edge och wlan.

*Län och Rike runt. Svenskarnas telekomvanor 2007/2008.