TeliaSonera går över till digital årsredovisning av miljöskäl

Två veckor före årsstämman den 31 mars 2008, tillgängliggör TeliaSonera sin årsredovisning på teliasonera.se. Initiativet är ytterligare ett viktigt steg i det kontinuerliga arbetet för att minska miljöpåverkan.

Texten, layouten och sättet att navigera sig fram i den digitala årsredovisningen har designats för att göra läsningen enkel och lättillgänglig. Vid behov kan läsaren använda redovisningen som ett verktyg för djupare information, genom att exempelvis plocka fram grafer med den finansiella utvecklingen inom olika områden.– Som Nordens ledande telekombolag med många aktieägare är det ett naturligt steg att övergå till en digital årsredovisning. Det här innebär att vi sparar in ungefär 20 ton papper per år, vilket motsvarar cirka 120 träd eller en och en halv långtradare med timmer, säger Camilla Backström, ansvarig för Corporate Responsibility inom TeliaSonera.TeliaSonera arbetar aktivt för en hållbar miljö och har bland annat kraftigt dragit ned antalet tjänsteresor genom att istället effektivt utnyttja telefonmöten och möten via Internet. I Sverige har TeliaSonera helt gått över till grön el och har sedan 2001 minskat koldioxidutsläppen med 70 procent.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30