TeliaSonera ger lettiska staten ett icke bindande indikativt erbjudande om att förvärva 100 procent av aktierna i LMT och Lattelecom

I samband med pågående diskussioner mellan TeliaSonera AB och Republiken Lettland den 6 februari 2008, bekräftade TeliaSonera sitt starka intresse att förvärva 100 procent av aktierna i de lettiska telekombolagen Latvian Mobile Telephone Company (LMT) och Lattelecom.

TeliaSonera har indikerat sitt intresse att av regeringen i Lettland köpa 51 procent av aktierna i Lattelecom för en summa motsvarande ungefär 3 700 miljoner SEK (LVL 273 miljoner), inklusive Lettelecoms 23 procent av aktierna i LMT och Republiken Lettlands 28-procentiga andel i LMT för en summa motsvarande ungefär 3 000 miljoner SEK (LVL 222 miljoner). TeliaSoneras direkta ägande i Lattelecom är idag 49 procent. TeliaSoneras direkta och indirekta ägande i LMT är idag 60,3 procent.TeliaSoneras icke bindande indikativa erbjudande är villkorat av att det godkänns av styrelsen i TeliaSonera AB. TeliaSonera har bett regeringen i Lettland att svara senast den 29 februari 2008.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 februari 2008 kl 15.00.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30