TeliaSonera inleder försök med basstationer för 3G Femto

TeliaSonera kommer att starta tester med 3G-Femto-teknologi för fast-till-mobil migrering av tal-, video- och datatjänster i hem och på små kontor. 3G Femto ger förbättrad täckning och kapacitet inomhus för 3G-tjänster, och en fördel är att kunderna kan använda vilken 3G-mobil eller 3G-terminal som helst. Testerna kommer att genomföras i Litauen och Danmark.

3G Femto-accesspunkterna utgörs av små 3G-basstationer. Dessa är anslutna till det mobila kärnnätet via kundens fasta bredband, i hemmet eller på det lilla kontoret. Användaren får tillgång till samma tjänster som vid uppkoppling mot 3G-nätet utomhus. Femto-teknologin förbättrar täckningen inomhus och kapaciteten i 3G-tjänsterna. Den kan bli en plattform för en förbättring av TeliaSoneras befintliga tjänster inom fast-mobil konvergens, exempelvis Home Free. Basstationerna för Femto-systemet är små "antennlådor" som är konstruerade för att användas inomhus på kontor och i bostäder. De kan, till exempel, enkelt hängas upp på väggen.- Femto-tekniken är ett steg i migreringen från fast till mobil kommunikation. Vi bedömer att den kommer att ge oss möjlighet att erbjuda våra kunder ökad täckning och kvalitet av våra mobila tjänster. Femto förbättrar 3G-täckningen inomhus, vilket ger våra kunder bättre tillgång till mobila tjänster i hemmet och på kontoret, säger Lars Klasson, teknisk chef och Senior Vice President för affärsområdet Mobility Services på TeliaSonera.TeliaSonera kommer att prova Femto-tekniken i Litauen med utrustning från Motorola, och i Danmark med utrustning med Alcatel-Lucent. Testerna kommer att omfatta fältförsök i olika användarmiljöer, både i hemmiljö och på små kontor.TeliaSonera har ännu inte lagt fast linjerna för den kommersiella introduktionen av Femto-tjänster. Valet av leverantör eller leverantörer är fortfarande en öppen fråga.

Home Free

Som första mobiloperatör i Europa erbjöd TeliaSonera 2006 sina kunder möjligheten att integrera fast och mobil telefoni. Tjänsten kallas Home Free och introducerades först i Danmark. Under 2007 breddades Home Free-erbjudandet till Sverige och Norge. Home Free bygger på en standard som kallas UMA (Unlicensed Mobile Access), och gör det möjligt att använda sin mobiltelefon som en IP-telefon i hemmet via ett trådlöst nätverk (Wi-Fi), samtidigt som den fungerar som vanligt utanför hemmet. Tjänsten kombinerar de bästa egenskaperna hos fast och mobil telefoni. Användarna kan utnyttja samma telefon för både fast telefoni och mobilsamtal, ha ett enda abonnemang och få allting på samma räkning.

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30