TeliaSonera sänker priserna på mobildata utomlands med upp till 70 procent

De nya priserna är en följd av att TeliaSonera deltar aktivt i förhandlingar med flera andra europeiska operatörer och ingår avtal om lägre grossistpriser.”Vårt mål är att skapa ett gemensamt europeiskt mobildataerbjudande och vi kommer att fortsätta att sänka priserna steg för steg efter förhandlingar med fler operatörer”, säger Kenneth Karlberg, chef för affärsområde Mobilitetstjänster på TeliaSonera.TeliaSonera anser att sänkta priser på internationell dataroaming kommer att öka användningen av mobildata och Internettjänster i Europa. Företaget anser också att det är viktigt att kunderna kan övervaka de kostnader som uppstår vid användningen av datatjänster i roamingsituationer – särskilt när priserna skiljer sig från deras lokala standardoperatörers priser.Förra året lanserade TeliaSonera en tjänst som varnar kunderna när de använder mobildata utomlands, som ett sätt att undvika oväntat höga räkningar när de kommer hem. Utöver EuroConnect och lägre datapriser kommer TeliaSonera att utveckla en produkt med en högsta dagsavgift, som ska lanseras senare i år, vilken kommer att ge kunderna möjlighet att styra sina kostnader på ett enkelt och tydligt sätt.”Vi stöder låga datapriser och behovet av öppenhet och tydlighet, vilket hjälper kunderna att få en tydlig förståelse av de aktuella kostnaderna. TeliaSonera ligger i frontlinjen för att erbjuda kunderna denna tjänst”, säger Kenneth Karlberg.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30