Digitala möten får vd att se grönt

Var femte företag använder idag telefonmöten. På ett år har användningen ökat med hela 140 procent, från 9 till 22 procent. Videomöten är också på frammarsch och har ökat med nästan 200 procent på ett år, från 7 till 20 procent.Nya mötesformer minskar resandet

Nya mötesformer minskar inte bara antalet tjänsteresor, de ökar också företagens möjligheter till utlandskontakter. Vartannat företag anser att sociala sajter och messenger-tjänster har ökat deras kontakter med utlandet under det gångna året.

Att kunna se den man pratar med är viktigt för 68 procent av de tillfrågade företagen. Ur det perspektivet framstår videomöten som en tänkbar konkurrent till tjänsteresan och det fysiska mötet.– Att nya mötesformer har en stor potential när det gäller att minska onödiga resor i tjänsten, visste vi redan. Mindre väntat var upptäckten att privata, sociala kanaler som messenger-tjänster och sociala sajter, kan öka företagens kontakter med till exempel utlandet, säger Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster i Sverige.Digitalt uppsving gentemot kunderna

En tydlig trend är att svenska företag markant ökar sin digitala kommunikation med kunderna. Fyra av tio företag skickar regelbundet e-nyhetsbrev till sina kunder, vilket är en ökning med 50 procent jämfört med förra året. Vart tionde företag (12 procent) har idag chatt-funktion på sin webb – en ökning med 100 procent på ett år, då motsvarande siffra var 5 procent. Bloggen blir också viktigare – 15 procent av företagen bloggar idag, jämfört med fyra procent förra året.Om Telia Trendspaning 2008

Telia har för tredje året i rad frågat privatpersoner och företag om deras kommunikationsvanor. Undersökningen bland privatpersoner består av 4 000 personer som har svarat på frågor om kommunikationen i hemmet. Hela Sverige är representerat och de svarande är i alla åldrar. Undersökningen bland företag består av 500 personer i beslutsfattande position som har svarat på frågor om kommunikationen på jobbet. Hela Sverige är representerat och de svarande företagen varierar i storlek från under tio till över 500 anställda. Undersökningarna genomfördes november 2007 – januari 2008. Trendspaningen är producerad i samarbete med trend- och omvärldsanalysföretaget United Minds.