Sergel expanderar i Baltikum

Sergel Kredittjänster köper det litauiska företaget UAB Creditcollect. Sergel är ett helägt dotterbolag till TeliaSonera och ett av Nordens ledande företag i branschen för ta-betalt tjänster. – Vår nordiska expansion har varit framgångsrik och Baltikum är ett naturligt nästa steg, säger Magnus Melberg, VD för Sergel Kredittjänster.

Sergels målsättning är att bli en marknadsledande aktör på den nordiska och baltiska marknaden. Sergel startade sin verksamhet i Sverige 1988. 1998 var det dags för den danska marknaden. 2006 startade Sergel verksamhet i Finland, och under fjolåret förvärvades det norska företaget Moneto Kapital AS. Köpet av UAB Creditcollect är det första på den baltiska marknaden, men kommer att följas av fler. UAB Creditcollect erbjuder transaktionsintensiva företag reskontra-, inkasso- och efterbevakningstjänster.– Förvärvet av UAB Creditcollect gör oss direkt till en av de ledande aktörerna på en snabbt växande marknad. Samtidigt kan vi nu erbjuda våra globala kunder tjänster genom eget bolag i ytterligare ett land, säger Magnus Melberg.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2008 kl 09.00.-----------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

Magnus Melberg, VD Sergel Kredittjänster AB, +46 70 680 41 70

Om Sergel Kredittjänster

Sergel är en ledande leverantör av ta-betalt tjänster såsom kreditbedömning, fakturering, reskontraservice, inkasso och efterbevakning till transaktionsintensiva bolag med höga krav på kvalitet och kundservice. Huvudmarknaden är Norden och Baltikum. Sergel har cirka 350 medarbetare och omsatte 2007 453Mkr. Sergel grundades 1988 och ägs av TeliaSonera.

www.sergel.comOm UAB Creditcollect

UAB Creditcollect grundades 1999 och är ledande på den litauiska ta-betalt-marknaden. Fram till mars 2006 hette företaget JSC Žvilgsnis iš arčiau. Bland bolagets kunder finns banker, försäkringsbolag och andra transaktionsintensiva företag.

http://www.creditcollect.lt/