Telia Trendspaning 2008: Blekingeborna ute ur sin IT-pubertet

Trendspaningen visar att blekingeborna är de som har flest bärbara datorer. Hela 22 procent har två eller fler bärbara datorer hemma, vilket placerar dem i Sverigetoppen. Motsvarande siffra för hela Sverige är 16 procent. Blekinge ligger även i toppen när det gäller att nyttja sin tv. Nästan hälften av blekingeborna har tv:n påslagen mer än fyra timmar per dag, motsvarande siffra för hela riket är 31 procent.Ordning och reda 2008

Blekingeborna vill ha ordning och reda, och mobilen har för många blivit det självklara valet. Nästan varannan blekingebo (46 procent) använder kalendern i mobilen och elva procent söker efter buss- eller tågtider med mobilens hjälp. Kalender (49 procent), gps-tjänster (36 procent) och e-post (30 procent) tillhör de tjänster som blekingeborna vill ha i sin nya mobil. Mer än var tredje (33 procent) vill kunna hålla bättre kontakt med sina barn och sex procent vill sköta fler ärenden med mobilen.– Det verkar som om blekingeborna upptäckt hur mycket de har att vinna på att använda modern teknik. En förklaring är säkert att de har blivit mer vana att hantera den teknik de har omkring sig. Blekingeborna provar, testar och väljer sedan det som de märker underlättar tillvaron och ger dem fördelar, säger Håkan Dahlström, chef för mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.Ansvarskänslan hos blekingeborna ökar. Drygt var fjärde blekingebo (24 procent) säkerhetskopierar regelbundet sin mobiltelefon. Det kan vara ett klokt beslut eftersom 50 procent har privata bilder i mobilen och 36 procent har förlagt sin mobil under det senaste året. Mer än hälften av blekingeborna (60 procent) har undvikit virus i datorn.Det digitala hemmet

Nio av tio blekingebor har internet igång mer än en timme per dag. Webbkameran får under 2008 ett mer påtagligt praktiskt användningsområde. Närmare tre fjärdedelar (71 procent) vill övervaka sina hem. Att försäkra sig om att inget inbrott begåtts när man varit bortrest (65 procent) är det som lockar mest.Det tablåstyrda tv-tittandet utmanas allt mer av tjänster som gör att vi kan titta på vad vi vill - när vi vill. Runt tio procent av blekingeborna använder redan i dag video-on-demand och 43 procent är positiva till att prova det.I hemmen vill man jaga sladdhärvor och slänga ut överflödiga fjärrkontroller. Tekniken ska tjäna ett syfte, men får inte ta onödig plats hemmet, som travar med cd-skivor. Datorn är ikapp stereon som ljudkälla. 37 procent använder datorn och 34 procent stereon för att lyssna på musik.– Vi har en uppsjö av teknikprylar i våra hem och många, framför allt yngre, verkar ha fått ihop den digitala tillvaron på ett bra sätt. Men många konsumenter behöver fortfarande en hjälpande hand och här tror jag att vi som kommunikationsleverantör måste bli ännu bättre på att leverera lösningar som "håller ihop", säger Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.Om Telia Trendspaning 2008

Telia har för tredje året i rad frågat privatpersoner och företag om deras kommunikationsvanor. Undersökningen bland privatpersoner består av 4 000 personer, varav 101 personer i Blekinge län, som har svarat på frågor om kommunikationen i hemmet. Hela Sverige är representerat och de svarande är i alla åldrar. Undersökningen bland företag består av 500 personer i beslutsfattande position som har svarat på frågor om kommunikationen på jobbet. Hela Sverige är representerat och de svarande företagen varierar i storlek från under tio till över 500 anställda. Undersökningarna genomfördes november 2007 – januari 2008. Trendspaningen är producerad i samarbete med trend- och omvärldsanalysföretaget United Minds.Mer trendstatistik hittar du på www.telia.se/trend

_______________________________________________

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30