Telia Trendspaning 2008: Boende i Västernorrland ute ur sin IT-pubertet

Trendspaningen visar att boende i Västernorrlands län vill vara med i nyhetsflödet. Hela 71 procent skulle kunna tänka sig att fotografera eller filma händelser med mobilen och skicka in det till tv och tidningar. Det placerar Västernorrland i Sverigetoppen. Motsvarande siffra för hela Sverige är 61 procent. Västernorrland ligger även i toppen när det gäller att nyttja sin radio. 29 procent har radion påslagen mer än fem timmar per dag, motsvarande siffra för hela riket är 20 procent.Ordning och reda 2008

De boende i Västernorrlands län vill ha ordning och reda, och mobilen har för många blivit det självklara valet. Mer än varannan i länet (53 procent) använder kalendern i mobilen och var femte (21 procent) söker efter buss- eller tågtider med mobilens hjälp. Kalender (56 procent), gps-tjänster (33 procent) och e-post (42 procent) tillhör de tjänster som de boende i Västernorrland vill ha i sin nya mobil. Mer än var tredje (39 procent) vill kunna hålla bättre kontakt med sina barn och 17 procent vill sköta fler ärenden med mobilen.– Det verkar som om de boende i Västernorrlands län upptäckt hur mycket man har att vinna på att använda modern teknik. En förklaring är säkert att de har blivit mer vana att hantera den teknik de har omkring sig. De provar och testar och väljer sedan det som de märker underlättar tillvaron och ger dem fördelar, säger Håkan Dahlström, chef för mobilitetstjänster på TeliaSonera i Sverige.Ansvarskänslan hos de boende i Västernorrlands län ökar. Nästan var fjärde boende i Västernorrlands län (23 procent) säkerhetskopierar regelbundet sin mobiltelefon. Det kan vara ett klokt beslut eftersom 63 procent har privata bilder i mobilen och 49 procent har förlagt sin mobil under det senaste året. Mer än hälften av de boende i Västernorrlands län (51 procent) har aktivt undvikit virus i datorn.Det digitala hemmet

Nästan alla av de boende i Västernorrlands län (97 procent) har internet igång mer än en timme per dag. Webbkameran får under 2008 ett mer påtagligt praktiskt användningsområde. Mer än tre fjärdedelar (80 procent) vill övervaka sina hem. Att försäkra sig om att inget inbrott begåtts när man varit bortrest (72 procent) är det som lockar mest.Det tablåstyrda tv-tittandet utmanas allt mer av tjänster som gör att vi kan titta på vad vi vill - när vi vill. Runt tolv procent av de boende i Västernorrlands län använder redan i dag video-on-demand och mer än 50 procent är positiva till att prova det.I hemmen vill man jaga sladdhärvor och slänga ut överflödiga fjärrkontroller. Tekniken ska tjäna ett syfte, men får inte ta onödig plats, som travar med cd-skivor. Datorn är ikapp stereon som ljudkälla då hela 26 procent använder datorn och 35 procent stereon för att lyssna på musik.– Vi har en uppsjö av teknikprylar i våra hem och många, framför allt yngre, verkar ha fått ihop den digitala tillvaron på ett bra sätt. Men många konsumenter behöver fortfarande en hjälpande hand och här tror jag att vi som kommunikationsleverantör måste bli ännu bättre på att leverera lösningar som "håller ihop", säger Erik Hallberg, chef för bredbandstjänster på TeliaSonera i Sverige.Om Telia Trendspaning 2008

Telia har för tredje året i rad frågat privatpersoner och företag om deras kommunikationsvanor. Undersökningen bland privatpersoner består av 4 000 personer, varav 104 personer i Västernorrlands län, som har svarat på frågor om kommunikationen i hemmet. Hela Sverige är representerat och de svarande är i alla åldrar. Undersökningen bland företag består av 500 personer i beslutsfattande position som har svarat på frågor om kommunikationen på jobbet. Hela Sverige är representerat och de svarande företagen varierar i storlek från under tio till över 500 anställda. Undersökningarna genomfördes november 2007 – januari 2008. Trendspaningen är producerad i samarbete med trend- och omvärldsanalysföretaget United Minds.

Mer trendstatistik hittar du på www.telia.se/trend_______________________________________________

Ytterligare information till journalister kan lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30