TeliaSonera storsatsar på snabbare bredband i Sverige

Kundernas behov och förväntningar är glasklara. Både privat- och företagskunder vill kunna använda sin uppkoppling för alltmer avancerade ändamål. Högre hastigheter och större kapacitet i bredbandsnät är en förutsättning för detta.– Vi vill säkra god kvalitet och hög servicegrad i vårt nät och samtidigt försäkra oss om framtida intäkter. Vi är på väg in i en ny värld. Vi måste våga satsa och vi måste börja nu, säger Erik Hallberg, chef för Bredbandstjänster i på TeliaSonera Sverige.Snabbare bredband på önskelistan

Telias nyligen genomförda Trendspaning 2008 visar att vart fjärde svenskt företag planerar att investera i snabbare bredband under 2008. Det är också det som gillas av medarbetarna på svenska företag. Mer än var fjärde anger ”snabbare bredband” när man frågar vad de är mest nöjda med på sina arbetsplatser.

Även hushållens behov av snabbare bredband ökar i takt med att tjänster som multipla tv-boxar, hd-tv, nedladdning av film, on-linespel och säkerhetstjänster som till exempel Telia Hemkoll blir allt vanligare.100 Mbit/sek eller mer

Nätet kommer att uppgraderas med hjälp av olika tekniker beroende på bland annat geografiska förutsättningar och marknadens behov. Fiberanslutningar på upp till 100 Mbit/sek eller mer är ett alternativ. Ett annat är vdsl2 med hastigheter på mellan 30 och 70 Mbit/sek via kopparnätet. Uppgraderingen sker selektivt och baseras i första hand på kundunderlag. I vissa fall kan också samarbeten med externa intressenter, som till exempel kommuner, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar, bli aktuella.– Dagens teknik ger oss möjlighet att uppgradera mindre enheter som till exempel folkrika bostadsområden på mindre orter och inte bara i storstäderna, säger Erik Hallberg.Satsningen omfattar förutom en uppgradering av nätet också utveckling av nya produkter och tjänster.