TeliaSonera tecknar avtal med Posten om fast- och mobiltelefoni

Avtalet innebär att TeliaSonera tar ansvar för Postens interna kommunikatonsplattform som omfattar 5 000 fasta växelanslutningar, 4 500 mobila anknytningar och 11 000 mobiltelefoner. Avtalet omfattar även telefonitrafik.TeliaSonera ska också uppgradera Postens företagsnät till ett högkvalitativt, ip-baserat nät med ökad bandbredd. Därmed kommer nätet klara av att hantera mer avancerade kommunikationstjänster, exempelvis ip-telefoni och mobila rapporteringstjänster. Företagsnätet omfattar 900 kontor och över 1 600 utlämningsställen som Posten har i hela Sverige.– Vår verksamhet sträcker sig från Ystad till Karesuando och vi behöver därför en säker lösning där vi kan nå alla överallt, TeliaSonera kan leverera den teknik och kompetens vi behöver, säger Joss Delissen, CIO, Posten AB.

Avtalet omfattar också en del optioner för TeliaSonera om att leverera flera kommunikationstjänster till Posten.– Vi uppgraderar Postens företagsnät så att det kan hantera mer avancerade kommunikationstjänster framöver. Vi ser fram emot att hjälpa Posten i det arbetet, säger , Dan Strömberg, Chef Global Accounts, TeliaSonera.---------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30