TeliaSoneras årsredovisning för 2007

TeliaSoneras årsredovisning för 2007 finns nu tillgänglig på http://www.teliasonera.se/arsredovisning. Årets version är helt digital och ett viktigt steg i det kontinuerliga arbete som TeliaSonera bedriver för att minska miljöpåverkan.
Texten, layouten och sättet att navigera sig fram i den digitala årsredovisningen har designats för att göra läsningen enkel och lättillgänglig. Vid behov kan läsaren använda redovisningen som ett verktyg för djupare information, genom att exempelvis plocka fram grafer med den finansiella utvecklingen inom olika områden.