Efter beslut i Högsta domstolen - Tele2 tvingas betala

Tele2 hade efter tidigare bakslag i Tingsrätten och Hovrätten vänt sig till Högsta domstolen för att slippa betala de samtrafikavgifter som Post- och telestyrelsen, PTS, beslutade om hösten 2001. Avgifterna avser samtal som påbörjas i Tele2:s nät och avslutas i TeliaSoneras fasta nät. Tele2 tvingas nu betala cirka 500 miljoner kronor till TeliaSonera.Det är ännu oklart när Tele2 tänker betala, men efter Tingsrättens dom den 2 maj 2006 begärde TeliaSonera att Kronofogden skulle säkra aktuellt belopp hos Tele2.- Det känns oerhört bra att vi efter snart sju år kommit till vägs ände i den här tvisten och att vi äntligen kan få betalt för det vi har levererat till Tele2, säger Björn Lindegren, chefsjurist, affärsområde Bredbandstjänster, TeliaSonera.HD:s beslut innebär att det nu är fastslaget att operatörerna är skyldiga att följa gällande beslut och att dröjsmålsränta ska utgå på obetalda samtrafikavgifter.Samtrafik är det begrepp som används när en operatörs kund vill nå en person som finns i en annan operatörs nät. Det fungerar så att den avsändande operatören träffar ett avtal med den mottagande operatören om att denne åtar sig att koppla fram samtalet. Den operatör som tar emot trafik i nätet tar betalt för det - en samtrafikavgift.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2008 kl 09.00.Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30