Inbjudan till TeliaSoneras press- och analytikerkonferens för kvartalsrapporten januari - mars 2008, fredagen den 25 april 2008

Dag: Fredag den 25 april 2008

Tid: 11:00

Plats: TeliaSoneras huvudkontor, Sturegatan 1, StockholmTeliaSoneras kvartalsrapport januari - mars 2008 distribueras fredag 25 april ca 07:30.TeliaSoneras koncernchef och VD Lars Nyberg och vice VD och CFO Kim Ignatius

presenterar kvartalsrapporten januari - mars 2008, på press- och analytikerkonferensen.Presslegitimation eller motsvarande erfordras för att delta.Press- och analytikerkonferensen hålls på engelska och direktsänds över internet på

http://www.teliasonera.se/irRing in och ställ frågor via telefon

Du kan även ringa in och ställa frågor i samband med frågestunden efter

presentationen.Observera att det kan uppstå en tidsfördröjning om upp till 30 sekunder mellan

webbsändningen och telefonsändningen om du följer presskonferensen både över

internet och telefon.Information om telefonkonferensen

Försäkra dig om att du är uppkopplad till telefonkonferensen genom att ringa in och

registrera dig några minuter innan presskonferensen börjar:Telefonnummer: +44-(0)20-7162 00 25

Deltagare skall uppge: TeliaSoneraDu kan även lyssna på presskonferensen på vår webbsajt till och med den 2 maj:

Telefonnummer: +44-(0)20-7031 40 64

Kod: 792470

Se även separat inbjudan gällande telefonkonferens för analytiker kl. 14:00 samma dag._________________________________________

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30