Kim Ignatius, vice vd och ekonomi- och finansdirektör, lämnar TeliaSonera

Kim Ignatius, vice verkställande direktör samt ekonomi- och finansdirektör i TeliaSonera AB, lämnar sin nuvarande befattning efter åtta år i bolaget för att tillträda en motsvarande befattning utanför TeliaSonera.

- De här åtta åren i bolaget har varit spännande och givande. Jag ser min nya position som en intressant möjlighet att tillvarata och bygga vidare på mina erfarenheter från telekommunikation, och också som en möjlighet till vidare personlig utveckling. Då jag nu återvänder till Helsingfors och min familj vill jag rikta ett varmt tack till alla mina kollegor i TeliaSonera, säger Kim Ignatius.- Kim Ignatius har gjort betydande insatser för TeliaSonera under en tid av stora förändringar. Jag har uppskattat vårt samarbete högt och därför kan jag inte annat än beklaga att han har beslutat sig för att lämna bolaget. Samtidigt önskar jag Kim all lycka i sin nya befattning, säger Lars Nyberg, vd och koncernchef i TeliaSonera AB.Informationen är sådan som TeliaSonera AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2008 kl 08.00.