Sverker Hannervall blir chef för TeliaSoneras företagsförsäljning i Sverige

TeliaSonera rekryterar Sverker Hannervall som chef för enheten Business Services Sweden. Sverker Hannervall kommer närmast från Cisco och tillträder tjänsten första augusti 2008.

I syfte att öka effektiviteten och säkra en god service till företagskunderna samlade TeliaSonera all sin företagsförsäljning i enheten Business Services vid årsskiftet. Nu rekryteras Sverker Hannervall för att leda Business Services verksamhet i Sverige.

Sverker Hannervall, 48, har lång och bred erfarenhet från it- och telekombranschen. Han är civilingenjör från Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm och kommer närmast från Cisco Systems där han varit vd för den svenska verksamheten sedan 2004. Han är styrelseledamot i Teligent AB och har haft en rad ledande befattningar på bland annat Trio AB, Telelogic och IBM. Sverker Hannervall är också rådgivare till InnovationsKapital AB och engagerad som mentor i Ruter Dam.- Med sin breda kunskap och erfarenhet kommer Sverker att bidra starkt till att öka värdet av våra kommunikationslösningar för företag och höja energin i vår säljkultur, säger Juho Lipsanen, chef för Business Services.TeliaSoneras försäljning till företagskunder motsvarar nästan 25 procent av koncernens totala omsättning och TeliaSonera har över en halv miljon företagskunder. Den nordiska marknaden för företagstjänster är värd närmare 130 miljarder kronor och hyser därför en stor tillväxtpotential. Genom att alltid försöka bidra till utvecklingen av kundernas kärnverksamhet strävar TeliaSonera efter att bli en betydande aktör på den nordiska marknaden för kompletta kommunikationslösningar.-----------------------------------------------------------------------

Ytterligare information till journalister lämnas av:

TeliaSoneras presstjänst, 020-77 58 30